• ‌ ‌کیوان ساعدی   Kayvan_Saedy@

    1397/10/16 ساعت 18:11

    اومانیسم پس از رنسانس، فرهنگ ضد زنان را باب کرد. و گر نه پوشش حداکثری بانوان، پیش از اسلام و در همه فرهنگها حتی ایران باستان وجود داشته و فطری است. #حجاب_کهن