• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1397/10/16 ساعت 22:23

    در صورت صحت این توئیت، سوال این است آیا رسانه‌های فارسی زبان از حق زندانی چون #فرهاد_میثمی تا زمانی دفاع می‌کنند که منافع سیاسی‌شان در ضدیت با حاکمیت #ایران را تامین کند؟ #فرهاد میثمی که می‌گوید آزادی را از ناقضان آن گدایی نمی‌کنم به دردشان نمی‌خورد؟