• ۱۷دی سالروز مرگ رازآلود تختی است.سال‌ها بعد رضا توکلی برادر همسر تختی گفت: مرحوم پدر و فیلابی به هتل آتلانتیک می‌روند.پدر تختی را می‌بوسد.بعد متوجه می‌شود که پشت‌سر تختی سوراخ شده.به فیلابی هم نشان داد.مطمئنیم اتفاقی پیش‌ آمد و همین راز است.عجیب اینکه هیچ پرونده‌ای در ساواک نبود