• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1397/10/16 ساعت 17:05

    ۲ ساعت مذاکره امنیتی-سیاسی در ارگ ریاست‌جمهوری سارا معصومی مذاکره افغان با افغان،سیاست مطلوب #ایران/ #تهران با تشکیل حکومت موقت در ابهام در #افغانستان مخالف است/امنیت امنیت مهم‌ترین حوزه تعامل‌ #تهران و #کابل است/تهران نگران خلاقدرت در افغانستان است https://goo.gl/aNa۱Cr