• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/16 ساعت 19:13

    فعالان اقتصادی یاد گرفته اند باید با واقعیتها زندگی کرد و در برابر منطق #بازار سرتسلیم فرود آورد. تهدید کنشگران اقتصادی بابت رفتاری طبیعی آنها در حراست از منافع بنگاه در واقع خط و نشان کشیدن برای واقعیت و منطق بازار است و چیزی شبیه صحنه جنگ دن کیشوت با آسیاب بادی. #واعظی #صادرات