• آقایان می‌خواهند #وزیر_اطلاعات را به کمیسیون امنیت دعوت کنند و در باره #شکنجه از وی سوال کنند، معلومه وقتی از وزیر بپرسی کسی ور #شکنجه کردید می‌گه نه. کسی که می‌خواهد به همه ادعاها رسیدگی دقیق کند باید در درجه اول از مدعی دعوت کند. ادعای حمایت از #حقوق_شهروندی یک طرفه نمی‌شود.