• جامعه سبز اندیش   anjoman_sabz@

    1397/10/16 ساعت 12:12

    ⁣اینجا تمیزترین روستای آسیاست روستای مولینونگ تمیز‌ترین روستای آسیا در هند قرار گرفته؛ حدود ۱۳۰ سال پیش بیماری وبا شایع شد و همه به تمیزی اهمیت دادند تا از پخش بیماری جلوگیری کنند. #رشته_توییت