• علیرضا کیانپور   KianpourAlireza@

    1397/10/16 ساعت 00:34

    #مطهری درسرمقاله اعتمادباتیتر #مایه_شرمساری: آیا در۴۰سالگی انقلاب طرح این ادعاها زیبنده جمهوری اسلامی است که درفصل سوم قانون اساسی آن هرگونه #شکنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف ممنوعست …باید مجرمان دراسرع وقت معرفی شده وبه مجازات برسند …#وزیر_اطلاعات بایدپاسخ قانع‌‌کننده بدهد.