• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/10/15 ساعت 11:10

    برای کلیه مامورین که در مسیر راه آهن در میان دو دره هولناک واقع گشته و دسترسی به هیچ مقاماتی ندارد، مشکل است و مرگ را به زندگی آن ترجیح دارد …. بخشدار پاپی -جعفری۲۰۱ منبع:روزنامه کیهان ۱۴ دی ۹۷ ۴