• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/15 ساعت 22:00

    کاش یکبار هم که شده مسئولان در ترسیم چشم انداز کشور به جای بیان تخیلات و آمال، یک تصویر روشن از عدد هدف #تولید_ناخالص_داخلی ارائه دهند و البته بگویند سهم مشارکت بخش‌های مختلف #اقتصاد در تحقق این هدف را چقدر می‌بینند.