• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/15 ساعت 13:02

    آرین غلامی شطرنج‌باز نوجوان ایرانی که تا دور هفتم مسابقات جام ریلتون سوئد در تمام دورها به پیروزی رسیده بود، در دور هفتم با نماینده اسرائیل روبرو نشد و یک امتیاز از دست داد و در نهایت نایب قهرمان شد.