• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/10/15 ساعت 11:13

    تعرض سربازان آمریکایی به یک زن ایرانی در اراک سند: وزارت کشور اداره سیاسی تاریخ ۲۲/۲/۱۳۲۲ شماره ۷۶۲/س/۳۲۵ محرمانه و فوری وزارت امور خارجه اداره کل شهربانی طی نامه شماره ۱۶۶۵/۱۷۷۶، ۱۷/۲/۱۳۲۲ اطلاع می‌دهند، روز ۲/۲/۱۳۲۲ دو نفر از نظامیان آمریکا در اراک در حالی که مست بوده‌اند، ۵