• مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

    1397/10/15 ساعت 01:05

    بعد از سه روز از امارات با مادرم تماس گرفتم حالشو بپرسم، بدون اینکه از اوضاع احوال خودش بگه، اول ازم می‌پرسه شام و نهار به موقع خوردی؟ اذیت نشدی که؟ مریض نشدی که؟ سختی نکشیدی که؟ چی میشه مادرا آنقدر مهربانند و نگران فرزند؟