• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/15 ساعت 15:05

    وی افزود:وزیرخارجه انگلیس باید ازحمایت سیاسی ازدولتهای متجاوز به یمن وصدور تسلیحات کشتارآدمیان و فاجعه‌ای که دراین کشور رخ داده،شرمگین باشد.نقش دولت متبوع آقای هانت واقدامات کشورهای دریافت کننده تسلیحات انگلیسی برای دمیدن در آتش جنگ،نفرت و ویرانی،وضعیتی ننگین وشرم آور بوجود آورده