• مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

    1397/10/15 ساعت 22:14

    ناامیدی ترسناک‌تر از پیری است چراکه در پیری جسمان مچاله می‌شود اما نامیدی روح را مچاله می‌کند