• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/10/15 ساعت 20:29

    در حالی که کاخ سفید از خروج کامل نظامیان خود از #سوریه خبر داده، یک مقام ارشد دولت #آمریکا گفته که ممکن است برخی نیروهای آمریکایی در جنوب سوریه باقی بمانند.