• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/15 ساعت 15:05

    قاسمی: اظهارات وزیر خارجه انگلیس عجولانه،نادرست و گویای عدم اشراف کافی ایشان به موضوع و بنوعی مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل است.ازبکارگیری چنین اصطلاحاتی توسط ایشان علیه ایران ابراز تاسف میکنم.حمایتهای دولت انگلیس از گروه‌های تروریستی و کشورهای متجاوز،فجایع انسانی ببار آورده