• بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1397/10/15 ساعت 21:09

    . . ظرفیت محدودی باقی مانده است . . *دوره آموزشی فشرده عکاسی مقدماتی سطح یک و لایت روم ویژه دی ماه *دوره به صورت نیمه خصوصی و با ظرفیت محدود برگزار میشود* آموزش عکاسی فشرده مقدماتی در ۲۰… https://www.instagram.com/p/BsQnLEpBFjl/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱b۳p۶۰۸a۷۴f …