• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/10/15 ساعت 21:24

    العربی الجدید گزارش داد اخیراً تحرکات حزبی و دیپلماتیک تونس برای عادی‌سازی روابط با دولت #سوریه شدت گرفته است.