• حامد هادیان   hhadyan@

    1397/10/15 ساعت 17:08

    مذاکره برادران وزارت‌خارجه با #طالبان و دولت افغانستان برای صلح در کشور همسایه اقدام خوب و ارزشمندی است. [ فقط کاش خشکی تالاب #هامون و مشکلات آبی مردم شرق ایران هم جزو اولویت‌های وزارت خارجه بود ]