• مهدی مهدوی‌کیا باشید. علی دایی باشید. کفشِ وِرنی بپوشید با کت‌وشلوار شیک. مهمان ویژه مهم‌ترین اتفاق فوتبال آسیا. شما را برای افتخارهایتان بخواهند، برای افتخار کشوری بودن، نه برای میز و صندلی و پُست و پول‌هایتان. چه وزنی روی این دو صندلی سنگینی می‌کند؛ به‌نامِ #ایران