• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/10/15 ساعت 11:10

    #تعرض_به_زن_ایرانی توسط سرباز #آمریکایی سند: وزارت کشور فوری است، محرمانه فرماندار معظم شهرستان خرم آباد محترما به عرض می‌رساند: طبق اطلاع واصله در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۲۴ ساعت ۵ بعد ازظهر یک نفر آمریکایی به نام هرست از مامورین ایستگاه چم منگو، درب منزل سرپاسبان ۲ منفردپور رفته ۱