• سعداله زارعی   saadollahzarei@

    1397/10/15 ساعت 22:10

    بوی توطئه بازیگران احمق می‌آید توطئه‌ای با محوریت #آمریکا در منطقه #عراق و #سوریه در حال شکل‌گیری است. آمریکا علیرغم قبول شکست نظامی و سیاسی در عراق درصدد به آشوب کشیدن عراق و سوریه است به این امید که از این نمد کلاهی برای او فراهم شود. #رشته_توییت