• فرناز حسنعلی زاده   FHasanalizade@

    1397/10/15 ساعت 17:37

    عطریانفر: #رضا_پهلوی @RezaPahlavi۶۰ اگربه جمهوریت قائل است بیاید اینجا. به طور حتم کسی هم با او کاری ندارد!!! زیرا شخص او دستش به خون کسی آغشته نشده بود . پ ن: هر چی فکر می‌کنم نمی‌فهمم چیه این جمله اذیتم می‌کنه؟ ۱.عطریانفر ۲.اعتراف تلویزیونی ۳.اینجا ۴.خون ۵.رضا پهلوی