• ‌ ‌کیوان ساعدی   Kayvan_Saedy@

    1397/10/15 ساعت 14:04

    چند سال پیش در جلسه نظارت بر مطبوعات به خاطر درج تصویر بدون روسری یک زن خارجی: -ع.م(نماینده #مجلس): این تصویر تحریک کننده است! +یکی از اعضای جلسه: آقای دکتر! ما که … تحریکی در این تصویر نمی‌بینیم. ‌ جناب هتاک اعظم! تو فتنه‌شناس نیستی. #فتنه، تویی و ذهن سکسیستی خودت.