• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/15 ساعت 23:43

    در دنیا تلویزیون با اجاره فضای فرکانسی و زیرساختهای مخابراتی برای خزانه دولت درآمدزاست. در ایران #تلویزیون به زیرساختهای مخابراتی بدهکار است، بخش ارزشمندی از فضای فرکانسی را بدون پرداخت پول اشغال کرده و از #دولت هم #بودجه می‌گیرد! عاقبت انحصار بهتر از این نمی‌شود! @azarijahromi