• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1397/10/14 ساعت 21:59

    پس لرزه‌های عدم موفقیت کانون‌های جهانیِ قدرت در #سوریه تازه آغاز شده است پس لرزه‌هایی که نشان از تغییر در موازنه جهانی قدرت دارد پدیده‌های نامتعارفی همچون ظهور ترامپ، قتل خاشقجی، بحران در خلیج فارس، حرکت اتحادیه اروپا به سمت فروپاشی و … همگی نشانه‌هایی از این مرحله تاریخی هستند