• میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

    1397/10/14 ساعت 03:25

    اینکه از مسیح علینژاد تا آسیدپویان حسین پور و عمارملکی یهو همه با هم یک جبهه می‌شوند، یعنی هنوز صدای #میرحسین_موسوی آن قدر رسا و بلند است و آنقدر بین بخشی از مردم و حامیانش اعتبار دارد که چنان نگرانشان کند که چنین اتحاد نانوشته‌ای بینشان رقم بخورد.
    #میرحسین
    #مذاکرات٨٨