• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1397/10/14 ساعت 21:50

    سیل بی‌پایان اخبار اجازه نمی‌دهد مسیر تاریخ را به طور روشن درک کنیم هنوز به زمان نیاز است تا بفهمیم در جنگ جهانی #سوریه چه گذشت؟ چگونه جریانات غالب قدرت بعد از جنگ سرد در سوریه مغلوب شدند و چگونه مسیر تحولات جهان تغییر کرد؟