• مازندران اگه آدم بود یک خانم خوش‌پوش و خوش‌اخلاق بود با قلبی به وسعت جنگل که مثل کوه می‌شد به او‌ تکیه کرد. چشمانش؟ به رنگ آبی دریا که مثل همین الان بارانی بود …