• روزنامه خبر ورزشی   khabar_varzeshi@

    1397/10/13 ساعت 18:12

    #قلعه‌نویی: از کمیته بی‌عدالت و بی‌انضباط بیشتر از این توقع نداشتم باز هم می‌گویم فغانی قلدر است، حرفم را هم پس نمی‌گیرم ظلم پایدار نمی‌ماند https://www.khabarvarzeshi.com/fa/news/۱۹۴۸۶۴