• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/10/13 ساعت 07:13

    آیت‌الله جوادی آملی : حوزه امروز دلال علم است نه تولید کننده علم. با سبک تحلیل جناب مدرسی؛ قضاوت در مورد آیت‌الله جوادی آملی چه خواهد بود؟! مشکل بزرگ این تحلیل‌ها یکپارچه ندیدن دین و سیاست در مفهوم انقلاب و انقلابی‌گری است