• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1397/10/13 ساعت 21:45

    ۹ سال است که یک مطالبه واحد دارد: تشکیل دادگاهی که مردم شاهد آن باشند و انتشار #مذاکرات۸۸ . #میرحسین_موسوی چیزی برای پنهان کردن ندارد اما سوال اینجاست که رسم نامحرم بودن مردم چه زمانی پایان می‌یابد؟!