• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/13 ساعت 15:28

    من اصلا نفهمیدم جوانی یعنی چه؛ من یک‌راست از بچگی به سن کهولت رسیدم! /دست‌های آلوده - ژان پل سارتر