• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/13 ساعت 23:54

    خبر «کشف و ضبط»۳۸هزار #کتاب بدون مجوز در #تهران تامل برانگیزست. هزینه سنگین #ممیزی محتوا که از جیب مالیات دهندگان پرداخت می‌شود چه گره اى از کار ما می‌گشاید؟ اینکه در روزگار ما کسی تصور کند می‌توان به انسان بالغی دستور داد این را بخوان و آن را نخوان،فقط خنده دار نیست، بلکه ….