• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/12 ساعت 22:47

    هر بار که حرف حقی را در رسانه‌ها می‌خوانید و با خواندنش پی به حقیقتی می‌برید، به یاد بیاورید که وام‌دار مرحوم #احمدبورقانی هستید. -زادروز احمد بورقانی بر اهالی رسانه مبارک.