• محمد دادکان در تلویزیون: شما وقتی در دولت هستی بچه‌های خودتان را هم بفرستید مدافع حرم شوند، آن وقت انقلاب سرشار می‌شود تا روح امثال شهید حججی و همت هم شاد باشد