• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/12 ساعت 15:03

    تا وقتی دولت دچار این توهم است که مسئولیت اداره کشور با اوست مشکلات بنیادین گفتگوی دولت و بخش خصوصی پابرجاست. کشور را جامعه/ملت اداره می‌کند و سیاست که حاکمیت برآمده از آن است صرفا یکی از نظامات کارکردی جامعه برای اداره کشور در کنار سایر نظامات است نه چیزی بیشتر #حکمرانى_خوب