• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/12 ساعت 21:33

    سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف عمیق از کشته و زخمی شدن دهها تن در پی وقوع انفجار در ساختمانی در منطقه مگنیتوکورسک روسیه با دولت و ملت روسیه و خانواده قربانیان این حادثه غم انگیز ابراز همدردی کرد