• ابوالفضل نسائی   abolfazlnesaei@

    1397/10/12 ساعت 17:39

    فک کن تو این وضعیت و این #بو گوگرد از #دماوند باشه و ناگهان از خواب بیدار بشه https://twitter.com/PeymanYazdani۸۹/status/۱۰۸۰۴۶۵۲۱۷۸۹۹۹۵۴۱۷۶ …