• ما مازندرانی‌ها برای جمله «امیدوارم در انجام این کار که بهت واگذار کردم نهایت تلاشت را بکار بگیری و آنرا درست و با موفقیت انجام دهی و مرا ناامید نکنی!» فقط میگیم: «اما رِ رِسوا نَکِنی» :))))))