• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/12 ساعت 21:45

    در ۹ ماهه نخست امسال در مجموع یکهزار و ۸۷۹ گردشگر آمریکایی به ایران سفر کرده اند که شامل گردشگران فرهنگی و زیارتی و نیز سفر با اهداف حضور در همایش‌ها و نشست‌های علمی بوده است. در سال ۹۶ هم در مجموع دوهزار و ۳۲۵ نفر و در سال ۹۵ هم تعداد شش هزار و ۳۷۲ آمریکایی به ایران سفر کرده اند