• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/12 ساعت 19:35

    گردن نگرفتنِ بو، بخشی از عقبه‌ی فرهنگی ایرانیاست که تجلی اون رو در خوابگاه‌های دانشجویی می‌توان مشاهده کرد.