• پژمان موسوی   PejmanMousavi@

    1397/10/12 ساعت 20:24

    #رشت شهر زندگی است.شهر زنده‌ها.انگار شب و روز به هم متصل است توی رشت. وقتِ خواب ندارد،وقت توی خانه نشستن.همه این‌ها در هم است توی رشت.کافی است یکی از نیمه شب‌های بارانی و مخملی دلت هوای پیاده روی کند،‌انگار همه شهر توی خیابان‌اند تا همراهی‌ات کنند … امروز روزِ رشت است،رشتِ خوب