• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/11 ساعت 20:45

    رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا در تماس با کشورهای عربی و اسلامی تلاش کرده اند که ضمن ایجاد اختلاف و درگیری بین کشورهای اسلامی و تضعیف جایگاه جهان اسلام؛ توجه آنها را از موضوع فلسطین دور کنند و آرمان فلسطین از الویت اول کشورهای اسلامی خارج کنند.