• المیرا شریفی   elmira_sharifi@

    1397/10/11 ساعت 23:09

    شاید یک #مجری بتواند بازیگر خوب و یک بازیگر، مجری خوبی باشد اما نبود تفکیک میان اینها، نادیده گرفتن مهارت کسب شده آن فرد است. در تیزر برنامه‌های جدید هم بازیگران دیده میشوند!
    #تلویزیون
    #رسانه