• محمد حسین نجاتی   mh_nejati@

    1397/10/11 ساعت 19:22

    شهری که حداقل ۵۰ هزار #اتوبوس کم دارد و آقای شهردارش با دوچرخه به محل کار می‌رود. بخش زیادی از مشکلات ما همین خانه از پای بست ویران و خواجه به فکر ایوان بودن است کاش آقای #حناچی با BMW به جلسه هیأت دولت می‌رفت و حواله‌های سهم دولت از خرید اتوبوس و واگن را نقد می‌کرد