• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/11 ساعت 12:18

    در حال حاضر نیز مسئله اصلی استعلام یا عدم استعلام وزارت کار از معاونت حقوق ریاست جمهوری برای «ترمیم #دستمزد» نیست، بلکه مسئله این است که بعد از گذشت چند ماه درخواست کارگران برای ترمیم قدرت خرید وکاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید #کارگران چرا جلسه شورای عالی کار برگزار نمی‌شود