• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1397/10/11 ساعت 14:53

    #محمد_جواد_ظریف: من بیش از ۲۰بار به #روسیه و بیش از ۲۰بار به #ترکیه رفته‌ام، شما یک کشور غربی را پیدا کنید که من برای مذاکره دو جانبه بیش از ۳ بار رفته باشم.آقای جلیلی شما که داری می‌گویی اگر دنیا همه‌اش غرب نیست چرا نگاهت به غرب است؟ کجا من فقط نگاهم به غرب بوده؟