• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/11 ساعت 12:16

    سفره #کارگران خالی است ترمیم #دستمزد در پیچ استعلام دستگاه‌های دولت /چندی پیش #وزیرکار درباره افزایش مزد بیش از یکبار در جلسات شورای عالی کار گفت:ما در #وزارت_کار از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام کردیم و پاسخ این بود، دستمزد فقط یکبار باید افزایش یابد https://tn.ai/۱۹۱۲۷۴۹